Devexus Logga, FIM 2010, SharePoint, Konsult
       
Hem
English
Kontakta oss
 
 
 
Kontakt

E-post:
kontakt@devexus.se

Telefon:
Kontor:
Fax:
019 - 55 55 090
019 - 55 55 094
 
 
Kontakta Devexus AB
 
Microsoft certified
 
[ Devexus ]
 

Konsulttjänster FIM

Devexus jobbar enligt en enkel projektmodell bestående av fyra steg. Beroende på situation, krav och önskemål använder vi oss av följande moment i våra MIM/FIM*-projekt. Vårt motto i alla projekt är rätt sak i rätt tid! Våra MIM/FIM konsulter besitter djupa kunskaper och mångårig erfarenhet av FIM implementation.

 

Projekten erbjuds till ett fast pris. För offentlig förvaltning samarbetar Devexus med ett antal stora samarbetspartners som finns med på flertal ramavtal.

Workshopen ger en introduktion till identitetshantering med metakataloger och FIM och syftar till att klargöra vad som är möjligt att åstadkomma med integration och identitetshantering.

Vi börjar med en utbildning i vad FIM innebär ur ett verksamhets- och funktionsperspektiv.

 

Därefter gör vi en nulägesanalys utifrån intervjuer med systemägare, systemadministratörer och andra nyckelpersoner inom verksamheten, där vi tar reda på hur administrationen av användare och grupper fungerar idag och vilka förbättringsmöjligheter som finns.

Workshopen pågår under 3-5 dagar och erbjuds till ett fast pris. Tillsammans gör vi en sammanställning och identifiering av en eventuell nästa etapp. Efter avslutad workshop överlämnas en rapport.

Projekteringen syftar till att ta fram en funktionsspecifikation för nästa steg i MIM/FIM-integreringen. Under projekteringen går vi tillsammans igenom alla detaljer i det kommande FIM-projektet. Därefter dokumenteras resultatet i en funktionsspecifikation. Funktionsspecifikationen är en "ritning" som visar kopplingen till MIM/FIM och utgör en bra grund för ett framgångsrikt projekt.

 

Den fungerar även som ett bra beställnings- och projektunderlag vid införandet av en ny FIM-projekt.

Vi har lång erfarenhet av att ta fram FIM-lösningar och har en rad lyckade projekt (referenser) bakom oss. Efter avslutad projekteringsfas har vi den "ritning" som behövs för att bygga en skräddarsydd lösning för just er organisation.
En bra test- och utvecklingsmiljö är en grundpelare under projektfasen. Vi jobbar alltid i projektform och enligt Microsoft Best Practices. Vi överlämnar en väldokumenterad lösning med förslag till förvaltningsrutiner.

 

Behöver ni en genomgång av er lösning? Har ni svårt att hitta felkällor? Finns behov av förbättring och optimering? Kontakta oss för en översyn, vi har kunskapen. Ibland kan en befintlig FIM-lösning eller ett FIM-projekt vara i behov av en översyn. Det kan handla om att gå igenom lösning, design eller att identifiera felkällor.

 

Det kan också handla om genomgång av möjliga förbättringar som tidsoptimering för minskade körtider.

*Under 2014 annonserad Microsoft att Forefront Identity Manager (FIM) byter namn till Microsoft Identity Manager (MIM). FIM 2010 R2 är efterföljaren till Microsoft Identity Lifecycle Manager (ILM) 2007. ILM var i sin tur en sammanslagning av produkterna: Certificate Lifecycle Manager (CLM) 2007 och Microsoft Identity Integration Server (MIIS) 2003.


Ring Micke på: 019-55 55 808
Skicka e-post: kontakt@devexus.se

 


Nyheter
 
 
 
 
Copyright Devexus AB 70150 Örebro
 
Microsoft forefront