Devexus Logga, FIM 2010, SharePoint, Konsult
       
Hem
English
Kontakta oss
 
 
 
Kontakt

E-post:
kontakt@devexus.se

Telefon:
Kontor:
Fax:
019 - 55 55 090
019 - 55 55 094
 
 
Kontakta Devexus AB
 
Microsoft certified
 
[ Devexus ]
 

Hur kan en intelligent sökmotor användas?

Som ett hjälpmedel vid val av byggmaterial ur miljösynpunkt har byggsektorn tagit fram byggvarudeklarationer. Syftet med dessa är dels, att ge information om produkters miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv, dels ligga till grund för produktval och för att dokumentera produktval i olika byggprojekt.

 

Många kemiska produkter innehåller ämnen som gör att de kan vara skadliga för människor och miljö. För att användare av kemiska produkter ska kunna skydda sig själv och sin omgivning bör de informeras om vilka hälso- och miljöegenskaper produkten och dess ämnen har. Användaren behöver också information om hur produkten bör hanteras för att minimera riskerna förknippade med användningen. Det finns lagkrav som säger att tillverkare och leverantörer av kemiska produkter är skyldiga att tillhandahålla produktinformation i form av säkerhetsdatablad till yrkesmässiga användare.

Inom byggbranschen förekommer dock stora brister i tillgång till och hantering av säkerhetsdatablad och byggvarudeklarationer. Dessa saknas i många fall på arbetsplatserna och det upplevs som svårt och krångligt att få tillgång till aktuella dokument samt uppdateringar av dessa.

För att råda bot på problemet har Skanska köpt in en intelligent sökmotor, utvecklad av Devexus, som sparar säkerhetsdatablad och byggvarudeklarationer i en branschgemensam databas. Webbplatsen administreras av Skanska och är öppen och kostnadsfri för alla intressenter.

Byggarnas BVD-plats

Sökmotorn hämtar in och uppdaterar säkerhetsdatablad och byggvarudeklarationer som leverantörer gjort tillgängliga på Internet via företagens webbplatser. Urvalet av de företag som finns representerade i databasen är baserat på ett större antal tillverkare och leverantörer som tillhandahåller kemiska produkter eller byggvaror till den svenska byggbranschen.

 

För riktigheten i den information som lämnas i säkerhetsdatabladen och byggvarudeklarationerna svarar respektive tillverkare/leverantör som står som utfärdare av informationen.

Intelligenta sökmotorer

Devexus tillhandahåller en egenutvecklad sökmotor för att hitta dokument av en specifik typ på Internet, som är mycket avancerad. Denna kan anpassas utifrån era behov. Den hjälper ert företag att effektivisera hanteringen av specifika dokument som exempelvis säkerhetsdatablad, bokslut eller vissa typer av rapporter. Med hjälp av en intelligent textanalysator, inställd på att leta efter en speciell dokumenttyp utifrån vissa kriterier, går sökmotorn igenom dokument på Internet.

 

De dokument som uppfyller kriterierna samlas i en sökbar och webb-baserad databas som är tillgängligt dygnet runt för alla användare. Databasen uppdateras regelbundet med ett intervall anpassat efter era egna önskemål.
Det ställs stora krav på en sökmotor för att hitta en specifik dokumenttyp på Internet eftersom dokumenten är skapade av många olika personer med en mängd olika verktyg, vilket gör att det ena dokumentet ofta inte är det andra likt. Vår sökmotor har därför en avancerad textanalysator som går igenom innehållet, som måste uppfylla ett flertal olika kriterier för att hämtas hem.

Hur kan en intelligent sökmotor användas?

Devexus skräddarsyr sökmotorn efter era behov av att hitta specifika dokument.

 

Klicka på länken nedan för att läsa vårt projekt för Skanska som handlade om en branschgemensam webbplats för säkerhetsdatablad och byggvarudeklarationer,

klicka här.

Hur söker sökmotor efter sidor

Sökmotorn letar länkar på sidor och hämtar hem och analyserar innehållet på sidan för att avgöra om länken är den dokumenttyp som söks. Sökmotorn kan hitta en rad olika länkar på varje sida som kan vara av olika typer. Länkar kan vara allt från vanliga brevlänkar, till mer avancerade JavaScript-länkar, där länken byggs ihop i JavaScriptet.

 

Sökmotorn använder Avancerad Logik som på ett unikt sätt hittar många länkar per sida, ofta betydligt fler än vad de stora sökmotorerna hittar, prestanda- och tidsmässigt.

Hur känner sökmotor igen ett dokument

Sökmotorn kan avgöra om en sida är av en viss typ av dokument. Detta genom att sökmotorn konfigureras med ett godtyckligt antal mallar som är typiskt för den dokumenttyp vi letar efter. Mallar utgörs av information som; lista på ord, lista på rubriker utan inbördes ordning, eller en lista på rubriker med en viss ordning, osv.

 

Sökmotorn använder sedan dessa mallar på ett "kreativt" och flexibelt sätt för att bedöma dokumentets typ, vilket är mycket krävande eftersom den mänskliga faktorn är inblandad i form av felstavning, olika varianter att utrycka samma information, med mera. Exempelvis en mall kan innefatta en rubrik med utseenden som "1. Produktnamn." Denna rubrik kan vara skriven på en rad olika sätt som "1.0 Produktnamn", "1 Produktnamn", "§1 Produktnamn", "1 Produktensnamn", "1 Namnet på produkten."

Hur kan sökmotor indexera dokument

När sökmotorn har hittat ett dokument är det viktigt att indexera dokumentet på ett bra sätt. Alla ord från dokumentet bryts ut i en lista och dokument indexeras först på varje ord men också på varje ord som förekommer i sidan per rubrik. Ibland kan annan information behöva indexeras i dokumenten som fraser, utryck och liknande, stöd för detta finns också inbyggt i sökmotorn.

 


Ring Micke på: 019-55 55 808
Skicka e-post: kontakt@devexus.se

 


Nyheter
 
 
 
 
Copyright Devexus AB 70150 Örebro
 
Microsoft forefront