Devexus Logga, FIM 2010, SharePoint, Konsult
       
Hem
English
Kontakta oss
 
 
 
Kontakt

E-post:
kontakt@devexus.se

Telefon:
Kontor:
Fax:
019 - 55 55 090
019 - 55 55 094
 
 
Kontakta Devexus AB
 
Microsoft certified
 
[ Devexus ]
 

Hammarö kommun

Devexus har utvecklat en unik FIM/ILM lösning för Hammarö kommun för automatisk hantering av ett helt Novell nätverk med eDirectory Netware och GroupWise.

Lösningen består av två delar; första delen kopplar samman elevregistret Procapita med eDirectory där användare och grupper skapas automatiskt utifrån befintlig information i elevregistret Procapita. I andra delen hämtas uppgifter om personal, anställningar, organisationsenheter, arbetsledare och grupper från personalsystemet Personec (f.d. Persona/Respons) och speglas sedan vidare till eDirectory och GroupWise i det administrativa nätet.

 

Hammarö kommun använder även FIM/ILM för att skapa inloggningsuppgifter i nätet åt alla lärare och elever utifrån information i det elevadministrativa systemet, där inloggningen sker mot eDirectory och Active Directory.

När en elev börjar skolan tilldelas denne en hemkatalog (på NetWare) med rätt kvota, ACL och flaggor som han/hon behåller under hela sin skoltid. Detta sker helt automatiskt med FIM/ILM. Likaså om en elev börjar skolan mitt under läsåret och finns registrerad i systemet så kommer FIM lösningen helt automatiskt tilldela eleven ett konto i nätverket, en hemkatalog, samt behörighet till skol- och klassmappar. På samma sätt sker det om en elev slutar under läsåret, FIM/ILM hanterar då inaktivering och arkivering av personens behörigheter och information.

Hammarö kommuns FIM/ILM lösning hanterar även grupper och gemensamma filer för varje skolområde, skola, årskurs och klass genom att skapa gemensamkataloger med tillhörande grupper. Med en dynamisk lösning som denna kan en lärare som arbetar på tre olika skolor helt automatiskt och utan manuell administration ha tillgång till gemensamma filer för alla de tre skolorna.

Denna FIM/ILM lösning hanterar i första hand eDirectory konton men även sekundär konton i Active Directory. Den kan även fånga upp lösenordsförändringar i eDirectory och synkronisera dem vidare till Active Directory.

En sådan lösning som hanterar allting från vanliga konton med hemkataloger till en komplett organisations struktur i eDirectory är helt unik och ger en fantastisk funktionalitet i ett helt självverkande nätverk med väldigt lite manuellt underhåll, få felkällor och där man uppnår en högre informationseffektivitet då samma information inte behöver läggas in flera gånger om.


Ring Micke på: 019-55 55 808
Skicka e-post: kontakt@devexus.se

 


Nyheter
 
 
 
 
Copyright Devexus AB 70150 Örebro
 
Microsoft forefront