Devexus Logga, FIM 2010, SharePoint, Konsult
       
Hem
English
Kontakta oss
 
 
 
Kontakt

E-post:
kontakt@devexus.se

Telefon:
Kontor:
Fax:
019 - 55 55 090
019 - 55 55 094
 
 
Kontakta Devexus AB
 
Microsoft certified
 
[ Devexus ]
 

Avancerad MIM/FIM-lösning för Örebro kommun

Örebro kommun använder numera FIM/ILM för automatisk hantering av e-postanvändare i Lotus Domino. Detta efter att Devexus har utvecklat en avancerad lösning skräddarsydd för kommunen. Uppgifter om personal och elever hämtas ur personalsystemet och elevregistret, vilket utgör källan i integrationen.

Lösningen innehåller även ett webb-workflow, där administratören med ett musklick kan administrera en persons e-postkonto. För att detta workflow ska fungera ansvarar FIM/ILM för att hålla ett ADAM (Active Directory Application Mode, en enklare katalogtjänst) uppdaterad med information om all personal, alla elever och samtliga organisationsenheter.

 

Örebro kommun har även valt att använda MIM/FIM för automatisk hantering av användare, grupper, hemkataloger och gemensamma kataloger i Active Directory och på filservrarna.

Utifrån information i det elevadministrativa systemet används MIM/FIM för att skapa inloggningsuppgifter i Active Directory åt alla lärare och elever.

Med FIM/ILM tilldelas eleverna vid skolstart varsin hemkatalog som används under hela skoltiden. Örebro kommun har en helautomatisk FIM/ILM lösning för att hantera grupper och gemensamma filer, där det för varje skolområde, skola, årskurs och klass skapas gemensamkataloger med tillhörande grupper. Det finns två parallella filtjänster, en för elever och en för lärare, som båda hanteras av FIM/ILM. Med denna dynamiska lösning kan exempelvis en slöjdlärare som jobbar på tre olika skolor helt automatiskt, och utan manuell administration, komma åt gemensamma filer för alla tre skolorna.

Ett annat exempel, en elev som börjar skolan under läsåret och registreras i det elevadministrativa systemet, tilldelas då automatiskt ett konto i nätverket, en hemkatalog och behörighet till skol- och klassmappar. På samma sätt fungerar det om en elev slutar under läsåret. FIM/ILM hanterar då inaktivering och arkivering av personens behörigheter och information.

Att kunna hantera allt, från vanliga konton med hemkatalog, till en komplett organisationsstruktur i Active Directory, är helt unikt. Det ger en fantastisk funktionalitet i ett helautomatiskt nätverk med ytterst lite manuellt underhåll, få felkällor och en oslagbar informationseffektivitet eftersom samma information inte behöver matas in mer än en gång. Lösningen utgör en spegling av den struktur som finns i det elevadministrativa systemet, grupper och gemensammappar för varje skolområde, skol- och årskurs, klass och program (också speglad data från elevadministrativt system) med behörigheter satta på alla gemensamma mappar så att rätt person kommer åt rätt saker.

Siffor som visar lösningens storlek:

• Antal gemensamkataloger på skolsidan som hanteras helt automatisk av FIM/ILM är ca 4500.
•Antal Active Directory konton, grupper och organisationsenheter som hanteras helt automatiskt av FIM/ILM är ca 40 000
•Totalt antal objekt som hanteras av FIM i lösningen som Örebro kommun tillhandahåller är 400 000
•Antal agenter i lösningen är 25 stycken
Många verksamheter brottas med vildvuxna användarkonton och potentialen är stor för den här typen av lösning. Uppdraget visar hur vi kan öka nyttan med IT i offentliga verksamheter och hjälpa dem att utnyttja sina resurser effektivare.


Ring Micke på: 019-55 55 808
Skicka e-post: kontakt@devexus.se

 


Nyheter
 
 
 
 
Copyright Devexus AB 70150 Örebro
 
Microsoft forefront