Devexus – Bygger koppling mot HR+ och GotIt

Devexus hjälper kommun att sätta upp en automatiserad persondatahanterings-lösning med MIM.Projektet innefattar koppling mot Personalsystemet HR+, uppskapande av användarkonton och säkerhetsgrupper i Active Directory samt Exchange.För elever hämtas data från skolsystemet GotIt och användarkonton skapas i Active Directory för vidare export mot GAFE.

Devexus hjälper större företag med ny MIM-integration

Devexus hjälper större företag inom privata sektorn att sätta upp en automatiserad persondatahanterings-lösning med MIM.Projektet innefattar koppling mot Personalsystemet Flex och uppskapande av användarkonton i Active Directory samt Exchange.Devexus har även byggt grunden för självservice lösenordsreset till användare som kommer implementeras i fas 2.