Directory Expert Conference

I mars 2008 var Devexus närvarande på Directory Expert I mars 2008 var Devexus närvarande på Directory Expert Conference (DEC2008) i Chicago, USA. Där gavs fördjupande information om den existerande version av ILM samt grundläggande information om den kommande versionen av ILM2.