FIM lösning till universitet

Vi hjälper ett väl renommerat universitet att bygga en FIM lösning för att hantera alla deras studenter Devexus hjälper ett väl renommerat universitet att bygga en FIM lösning för att hantera alla deras studenter så att efter att de läggs upp i Ladok automatiskt läses in och tilldelas konton i AD och Exchange.