Byte av e-postplattform

Devexus har hjälpt Örebro kommun att med FIM migrera användare från Lotus Domino till Microsoft Exchange Devexus har stor erfarenhet av många olika system och när våra kunder vidareutvecklar sin miljö kan vi med FIM förenkla och hjälpa våra kunder vid införande av nya system. Under november har vi hjälpt Örebro kommun att migrera från…