Nu är uppgraderingarna från FIM till MIM i full gång

Nu är uppgraderingarna från FIM till MIM i full gång”,”Det är dags att planera in uppgradering av Er befintliga FIM miljö till MIM. Hos Devexus är arbetet nu i full gång med att genomföra uppgraderingar hos flera av våra kunder, från FIM (Forefront Identity Manager) till MIM (Microsoft Identity Manager)Kontakta oss gärna för en diskussion…