Devexus – Nya möjligheter till självservice med MIM

Devexus hjälper just nu flera kommuner att få utökade möjligheter till självservice med Devexus nya funktioner för hantering och administration av användarkonton. Detta sker antingen i Devexus Självserviceportal alternativt kompletterar vi befintliga gränssnitt för att det ska bli så användavänligt som möjligt. Det kan gälla delegering, hantering av behörigheter, lösenordsadministration, komplettering av personuppgifter, beställningar och…