TeliaSonera

Devexus har fått förtroende att hjälpa TeliaSonera med justeringar av deras befintliga FIM lösning. FIM hanterar TeliaSoneras Active Directory och har ett tiotal kopplingar mot andra system. Detta uppdrag sker i samarbetet med LogicaCMG.