Elevhantering

Devexus hjälper kommun bygga FIM-koppling mot It´s Learning för att automatisera elevhanteringen.”,”Elevhantering, Devexus hjälper kommun bygga FIM-koppling mot It´s Learning för att automatisera elevhanteringen.

Täby kommun väljer Devexus

Täby kommun väljer Devexus”,”Täby kommun väljer Devexus för att bygga om och uppgradera sin Identitetshantering.Den nya lösningen kommer innehålla agenter för bla. AD, exchange, Personec, Extens, Visionsutveckling ochbaseras på Microsoft FIM 2010R2. Lösningen kommer förutom traditionell synk även innefatta portalfunktionalitet.

Ny medarbetare

Devexus utökar, vi är from 15 april ytterligare en medarbetare på plats för att stödja den fortsatta expansionen. Vi hälsar Jonathan ”Joppe” Bark välkommen. Jonathan kommer arbeta som FIM-konsult

Sigtuna kommun bygger vidare

Sigtuna kommun bygger vidare på sin identitetslösning. Sigtuna kommun bygger vidare på sin identitetslösning med Devexus, nu kompletteras den med funktionalitet för att möjliggöra kontakt mellan ADM- och EDU-nätet. Detta sker genom att använda ”Global Adress List Synchronization”, (Sk.GAL-Sync).