Agenter för MIM

MIM (Microsoft Identity Manager) kan kopplas mot en mängd olika standardsystem.Nedan listar vi ytterligare färdiga agenter vi erbjuder för MIM mot några vanliga system. Utöver dessa erbjuder vi skräddarsydda kopplingar mot andra källsystem utifrån era önskemål.För system som är kompatibla med MIM se Komplett systemlista. Agent för IST Extens Detta är en färdig agent för…

MIM – konsulttjänster

MIM – konsulttjänster, rätt sak i rätt tid Devexus jobbar enligt en enkel projektmodell bestående av fyra steg. Beroende på situation, krav och önskemål använder vi oss av följande moment i våra MIM* projekt. Vårt motto i alla projekt är rätt sak i rätt tid! Våra MIM konsulter besitter djupa kunskaper och mångårig erfarenhet av…

Besparingar med MIM

Genom automatisering och återanvändning av information i befintliga system uppstår betydande rationaliseringsvinster. Vid införande av MIM (Microsoft Identity Manager*) uppstår väsentliga besparingar som med god marginal överstiger investeringskostnaderna. Våra erfarenheter visar hur stora besparingarna kan bli vid införande av MIM. I en kommun med 20 000 elever motsvarar MIM ca fem heltidsanställda. Besparingseffekter omräknade i…