Agenter för MIM/FIM

MIM/FIM 2010 (Microsoft Identity Manager/Forefront Identity Manager 2010 R2) kan kopplas mot en mängd olika standard system.Nedan listar vi ytterligare färdiga agenter vi erbjuder för MIM mot några vanliga system. Utöver dessa erbjuder vi skräddarsydda kopplingar mot andra källsystem utifrån era önskemål.För system som är kompatibla med MIM se Komplett systemlista. Agent för IST Extens…

FIM – konsulttjänster

FIM – konsulttjänster, rätt sak i rätt tid Devexus jobbar enligt en enkel projektmodell bestående av fyra steg. Beroende på situation, krav och önskemål använder vi oss av följande moment i våra MIM/FIM* projekt. Vårt motto i alla projekt är rätt sak i rätt tid! Våra MIM/FIM konsulter besitter djupa kunskaper och mångårig erfarenhet av…

Besparingar med MIM/FIM

Genom automatisering och återanvändning av information i befintliga system uppstår betydande rationaliseringsvinster. Vid införande av MIM/FIM 2010 (Microsoft Identity Manager/Forefront Identity Manager 2010 R2)* uppstår väsentliga besparingar som med god marginal överstiger investeringskostnaderna. Våra erfarenheter visar hur stora besparingarna kan bli vid införande av MIM/FIM. I en kommun med 20 000 elever motsvarar MIM/FIM ca…