FIM effektiviserar system för projektstöd

Devexus hjälper ett av Sveriges större industriföretag att ytterligare effektivisera sin miljö genom att automatisera hanteringen av användarinformation till fler system. För att få korrekt data och minska manuellt arbete, har Devexus implementerat en lösning där FIM automatiserar hämtning och uppdatering av korrekta användaruppgifter från källsystem till deras projektstödsystem.

Elevhantering

Devexus hjälper kommun bygga FIM-koppling mot It´s Learning för att automatisera elevhanteringen.”,”Elevhantering, Devexus hjälper kommun bygga FIM-koppling mot It´s Learning för att automatisera elevhanteringen.

Täby kommun väljer Devexus

Täby kommun väljer Devexus”,”Täby kommun väljer Devexus för att bygga om och uppgradera sin Identitetshantering.Den nya lösningen kommer innehålla agenter för bla. AD, exchange, Personec, Extens, Visionsutveckling ochbaseras på Microsoft FIM 2010R2. Lösningen kommer förutom traditionell synk även innefatta portalfunktionalitet.