FIM ett hjälpmedel vid omorgansiation

Med hjälp av FIM går just nu flera kunders omorganisationer som en dans, där FIM automatiskt mot kopplade system gör det mesta av jobbet. Detta sparar mycket manuellt arbete för de berörda kommunerna samt minskar ledtider vid omorganisationer då förändringar snabbt slår igenom i berörda system.

Byte av e-postplattform

Devexus har hjälpt Örebro kommun att med FIM migrera användare från Lotus Domino till Microsoft Exchange Devexus har stor erfarenhet av många olika system och när våra kunder vidareutvecklar sin miljö kan vi med FIM förenkla och hjälpa våra kunder vid införande av nya system. Under november har vi hjälpt Örebro kommun att migrera från…