Besparingar med MIM/FIM

Genom automatisering och återanvändning av information i befintliga system uppstår betydande rationaliseringsvinster. Vid införande av MIM/FIM 2010 (Microsoft Identity Manager/Forefront Identity Manager 2010 R2)* uppstår väsentliga besparingar som med god marginal överstiger investeringskostnaderna. Våra erfarenheter visar hur stora besparingarna kan bli vid införande av MIM/FIM. I en kommun med 20 000 elever motsvarar MIM/FIM ca…