Besparingar med MIM

Genom automatisering och återanvändning av information i befintliga system uppstår betydande rationaliseringsvinster. Vid införande av MIM (Microsoft Identity Manager*) uppstår väsentliga besparingar som med god marginal överstiger investeringskostnaderna. Våra erfarenheter visar hur stora besparingarna kan bli vid införande av MIM. I en kommun med 20 000 elever motsvarar MIM ca fem heltidsanställda. Besparingseffekter omräknade i…