Devexus – Bygger koppling mot HR+ och GotIt

Devexus hjälper kommun att sätta upp en automatiserad persondatahanterings-lösning med MIM.Projektet innefattar koppling mot Personalsystemet HR+, uppskapande av användarkonton och säkerhetsgrupper i Active Directory samt Exchange.För elever hämtas data från skolsystemet GotIt och användarkonton skapas i Active Directory för vidare export mot GAFE.

Devexus hjälper större företag med ny MIM-integration

Devexus hjälper större företag inom privata sektorn att sätta upp en automatiserad persondatahanterings-lösning med MIM.Projektet innefattar koppling mot Personalsystemet Flex och uppskapande av användarkonton i Active Directory samt Exchange.Devexus har även byggt grunden för självservice lösenordsreset till användare som kommer implementeras i fas 2.

Devexus – Självservice för lösenordhantering med MIM

Självservice för lösenordhantering med MIM För att minska belastningen på helpdesk har Devexus fått uppdraget att med MIM bygga en lösning för att möjliggöra för större företag att låta sina anställda själva hantera återställning av lösenord i enlighet med deras krav och önskemål. MIM är en mycket effektiv produkt för att hålla ordning och reda…