Devexus – Effektiv hantering av Office 365 användare

Devexus hjälper större kommun med att från ett ställe administrera användare och enheter både “on-premise” och i molnet, det gäller allt ifrån att sätta rätt licenser till den vanliga administrationen med behörigheter och attribut. Detta sker via den funktionalitet som byggts in i Devexus Självserviceportal. Detta är en mycket flexibel lösning och kan anpassas till…

Devexus – Nya möjligheter till självservice med MIM

Devexus hjälper just nu flera kommuner att få utökade möjligheter till självservice med Devexus nya funktioner för hantering och administration av användarkonton. Detta sker antingen i Devexus Självserviceportal alternativt kompletterar vi befintliga gränssnitt för att det ska bli så användavänligt som möjligt. Det kan gälla delegering, hantering av behörigheter, lösenordsadministration, komplettering av personuppgifter, beställningar och…

Nu är uppgraderingarna från FIM till MIM i full gång

Nu är uppgraderingarna från FIM till MIM i full gång”,”Det är dags att planera in uppgradering av Er befintliga FIM miljö till MIM. Hos Devexus är arbetet nu i full gång med att genomföra uppgraderingar hos flera av våra kunder, från FIM (Forefront Identity Manager) till MIM (Microsoft Identity Manager)Kontakta oss gärna för en diskussion…

FIM ett hjälpmedel vid omorgansiation

Med hjälp av FIM går just nu flera kunders omorganisationer som en dans, där FIM automatiskt mot kopplade system gör det mesta av jobbet. Detta sparar mycket manuellt arbete för de berörda kommunerna samt minskar ledtider vid omorganisationer då förändringar snabbt slår igenom i berörda system.

Byte av e-postplattform

Devexus har hjälpt Örebro kommun att med FIM migrera användare från Lotus Domino till Microsoft Exchange Devexus har stor erfarenhet av många olika system och när våra kunder vidareutvecklar sin miljö kan vi med FIM förenkla och hjälpa våra kunder vid införande av nya system. Under november har vi hjälpt Örebro kommun att migrera från…