FIM effektiviserar system för projektstöd

Devexus hjälper ett av Sveriges större industriföretag att ytterligare effektivisera sin miljö genom att automatisera hanteringen av användarinformation till fler system. För att få korrekt data och minska manuellt arbete, har Devexus implementerat en lösning där FIM automatiserar hämtning och uppdatering av korrekta användaruppgifter från källsystem till deras projektstödsystem.