Skanska

Som ett hjälpmedel vid val av byggmaterial ur miljösynpunkt har byggsektorn tagit fram byggvarudeklarationer. Syftet med dessa är dels, att ge information om produkters miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv, dels ligga till grund för produktval och för att dokumentera produktval i olika byggprojekt.

Örebro kommun

Avancerad MIM-lösning för Örebro kommun Örebro kommun använder numera Microsoft Identity Manager för automatisk hantering av e-postanvändare i Lotus Domino. Detta efter att Devexus har utvecklat en avancerad lösning skräddarsydd för kommunen.

Västerås stad

Västerås visar vägen till effektiv IT-drift Devexus har byggt en Microsoft Identity Manager-lösning för Västerås Stad som hanterar grupper och användarkonton i nätverket. Lösningen hanterar 57 000 objekt i Metaverse (metadatabasen i MIM) och drygt 400 000 användare, kontakter och grupper.