Fler kommuner väljer automatiserad identitetshantering

Devexus hjälper kommun att sätta upp en automatiserad persondatahanterings-lösning med MIM.Projektet innefattar koppling mot Personalsystemet Heroma (som är uppsatt i en DB2 databas),uppskapandet av användarkonton och säkerhetsgrupper i Active Directory.Skapa hemkataloger i filsystemet samt skapande av e-postlåda i e-postsystemet Groupwise.

Läs mer

Devexus – Bygger koppling mot HR+ och GotIt

Devexus hjälper kommun att sätta upp en automatiserad persondatahanterings-lösning med MIM.Projektet innefattar koppling mot Personalsystemet HR+, uppskapande av användarkonton och säkerhetsgrupper i Active Directory samt Exchange.För elever hämtas data från skolsystemet GotIt och användarkonton skapas i Active Directory för vidare export mot GAFE.

Läs mer

Devexus hjälper större företag med ny MIM-integration

Devexus hjälper större företag inom privata sektorn att sätta upp en automatiserad persondatahanterings-lösning med MIM.Projektet innefattar koppling mot Personalsystemet Flex och uppskapande av användarkonton i Active Directory samt Exchange.Devexus har även byggt grunden för självservice lösenordsreset till användare som kommer implementeras i fas 2.

Läs mer

Devexus – Självservice för lösenordhantering med MIM

Självservice för lösenordhantering med MIM För att minska belastningen på helpdesk har Devexus fått uppdraget att med MIM bygga en lösning för att möjliggöra för större företag att låta sina anställda själva hantera återställning av lösenord i enlighet med deras krav och önskemål. MIM är en mycket effektiv produkt för att hålla ordning och reda…

Läs mer

Devexus – Effektiv hantering av Office 365 användare

Devexus hjälper större kommun med att från ett ställe administrera användare och enheter både “on-premise” och i molnet, det gäller allt ifrån att sätta rätt licenser till den vanliga administrationen med behörigheter och attribut. Detta sker via den funktionalitet som byggts in i Devexus Självserviceportal. Detta är en mycket flexibel lösning och kan anpassas till…

Läs mer

Devexus – Nya möjligheter till självservice med MIM

Devexus hjälper just nu flera kommuner att få utökade möjligheter till självservice med Devexus nya funktioner för hantering och administration av användarkonton. Detta sker antingen i Devexus Självserviceportal alternativt kompletterar vi befintliga gränssnitt för att det ska bli så användavänligt som möjligt. Det kan gälla delegering, hantering av behörigheter, lösenordsadministration, komplettering av personuppgifter, beställningar och…

Läs mer

Nu är uppgraderingarna från FIM till MIM i full gång

Nu är uppgraderingarna från FIM till MIM i full gång”,”Det är dags att planera in uppgradering av Er befintliga FIM miljö till MIM. Hos Devexus är arbetet nu i full gång med att genomföra uppgraderingar hos flera av våra kunder, från FIM (Forefront Identity Manager) till MIM (Microsoft Identity Manager)Kontakta oss gärna för en diskussion…

Läs mer