Kopplingar till kommun

Devexus hjälper kommun bygga kopplingar för att effektivt hantera användarkonton i Lync och Exchange 2013. Detta gör vi genom att skapa en speciell och effektiv FIM agent för Lync.

Läs mer

Stockholms kommun

Hos större Stockholms kommun bygger vi nu vidare på befintlig FIM lösning och skapar koppling för Personalsystem för att ytterligare automatisera kontounderhåll.

Läs mer

Elevhantering

Devexus hjälper kommun bygga FIM-koppling mot It´s Learning för att automatisera elevhanteringen.”,”Elevhantering, Devexus hjälper kommun bygga FIM-koppling mot It´s Learning för att automatisera elevhanteringen.

Läs mer

Täby kommun väljer Devexus

Täby kommun väljer Devexus”,”Täby kommun väljer Devexus för att bygga om och uppgradera sin Identitetshantering.Den nya lösningen kommer innehålla agenter för bla. AD, exchange, Personec, Extens, Visionsutveckling ochbaseras på Microsoft FIM 2010R2. Lösningen kommer förutom traditionell synk även innefatta portalfunktionalitet.

Läs mer

Ny medarbetare

Devexus utökar, vi är from 15 april ytterligare en medarbetare på plats för att stödja den fortsatta expansionen. Vi hälsar Jonathan ”Joppe” Bark välkommen. Jonathan kommer arbeta som FIM-konsult

Läs mer

Sigtuna kommun bygger vidare

Sigtuna kommun bygger vidare på sin identitetslösning. Sigtuna kommun bygger vidare på sin identitetslösning med Devexus, nu kompletteras den med funktionalitet för att möjliggöra kontakt mellan ADM- och EDU-nätet. Detta sker genom att använda ”Global Adress List Synchronization”, (Sk.GAL-Sync).

Läs mer