Devexus – Bygga e-tjänster

Bygga e-tjänster, vi hjälper nu större kommun att med FIM som integrationsmotor få en automatiserad process av ärenden. I första steget är det digitalisering och delvis automatisering av ansökningar inom förskola och fritidshem

Läs mer

FIM ett hjälpmedel vid omorgansiation

Med hjälp av FIM går just nu flera kunders omorganisationer som en dans, där FIM automatiskt mot kopplade system gör det mesta av jobbet. Detta sparar mycket manuellt arbete för de berörda kommunerna samt minskar ledtider vid omorganisationer då förändringar snabbt slår igenom i berörda system.

Läs mer

Byte av e-postplattform

Devexus har hjälpt Örebro kommun att med FIM migrera användare från Lotus Domino till Microsoft Exchange Devexus har stor erfarenhet av många olika system och när våra kunder vidareutvecklar sin miljö kan vi med FIM förenkla och hjälpa våra kunder vid införande av nya system. Under november har vi hjälpt Örebro kommun att migrera från…

Läs mer

FIM förenklar arbetet med kompetensutveckling

För att förenkla arbetet med kompetensutveckling inom Västerås Stad bygger Devexus en FIM-integration till kompetenshanteringssystemen Comaea och Totara. Denna integration förser automatisk och väldig kostnadseffektivt Comaea och Totara med aktuella användar- och organisationsuppgifter.

Läs mer

FIM effektiviserar system för projektstöd

Devexus hjälper ett av Sveriges större industriföretag att ytterligare effektivisera sin miljö genom att automatisera hanteringen av användarinformation till fler system. För att få korrekt data och minska manuellt arbete, har Devexus implementerat en lösning där FIM automatiserar hämtning och uppdatering av korrekta användaruppgifter från källsystem till deras projektstödsystem.

Läs mer